ochrona mienia, persona group, persona, firma ochroniarska, biuro ochrony, ochrona osób i mienia,

Pracownicy

Wszyscy pracownicy ochrony zatrudnieni w Biurze Ochrony PERSONA GROUP Sp.z.o.o. Sp.k. spełniają następujące wymagania:

 • przedstawienie dokumentu o niekaralności,
 • opinie oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy   zawodowej
 • wykształcenie min. zawodowe,
 • zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do   pracy w charakterze pracownika ochrony,
 • wiek 25 – 45,
 • wzrost powyżej 175 cm,
 • wymagana kultura osobista, miła powierzchowność, stanowczość

Środki i wyposażenie

 1. Bezpośrednia łączność ze stanowiskiem dowodzenia Biura  Ochrony(telefoniczna lub radiowa).
 2. Wsparcie załogami interwencyjnymi.
 3. Łączność radiowa pomiędzy posterunkami(radiotelefony typu ICOM i Motorola).
 4. Latarka.
 5. Pałka gumowa (miękka).
 6. Gaz obezwładniający pieprzowy
 7. Elektroniczny rejestrator pracy wartownika

Umundurowanie

 • mundur polowy typ US (spodnie bojowe, bluza, buty desantowe),
 • mundur wyjściowy ( spodnie garniturowe z lampasem, bluza   olimpijka, pantofle),
 • garnitur,
 • kurtka zimowa,
 • umundurowanie w całości w kolorze czarnym z widocznymi   emblematami i logiem firmowym, identyfikatory indywidualne,

Zadania ochrony

 • zapewnienie ładu i porządku oraz przestrzegania zasad   bezpieczeństwa na terenie chronionego Obiektu,
 • ochrona pojazdów zaparkowanych w miejscach wyznaczonych,
 • obserwacja osób wchodzących na teren obiektu w celu   zwiększenia bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu,
 • w przypadku stwierdzenia obecności na terenie Obiektu osób   niepowołanych, zakłócających porządek, agresywnych i   stanowiących zagrożenie. Pracownik ochrony jest zobowiązany  wezwać do natychmiastowego opuszczenia terenu obiektu przez   te osoby postępując zgodnie z obowiązującym prawem,
 • pracownik zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji w   przypadku zdarzeń nadzwyczajnych stanowiących zagrożenie, takich jak pożar, zalanie itp. poprzez powiadomienie właściwych   służb technicznych,
 • przyjmowanie zgłoszeń od osób przebywających na obiekcie o   zdarzeniach związanych z zagrożeniem,
 • ogólna ochrona nad Obiektem.

Galeria zdjęc

 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy
 • Pracownicy