ochrona mienia, persona group, persona, firma ochroniarska, biuro ochrony, ochrona osób i mienia,

Biuro Ochrony Osób i Mienia
„PERSONA GROUP” sp. z o.o. sp. k.

Specjalizujemy się w zakresie

fizycznej ochrony osób i mienia, konwojowaniu wartości pieniężnych, opracowaniu planów ochrony, monitorowania systemów alarmowych, podłączenia lokalnych systemów monitorowania do stacji monitorowania, wykonywania ekspertyz i prac doradczych w zakresie bezpieczeństwa, projektowania i montażu systemów kontroli dostępu oraz urządzeń do rejestracji czasu pracy

Usługi

Ochrona fizyczna

Usługi ochrony fizycznej realizowane są przy wykorzystaniu najnowszych
technologii pracy wspomaganych nowoczesnymi systemami zabezpieczeń technicznych. Taka forma realizacji zadań ochronnych pozwala minimalizować koszty bez pogorszenia parametrów zaproponowanego systemu ochrony. W celu podwyższenia efektywności systemu ochrony i minimalizacji ponoszonego ryzyka, w chronionych obiektach instalujemy urządzenia monitorujące pracę wartowników. Obiekty chronione przez naszą firmę podlegają kontroli przez własne służby kontrolne.

Skuteczna ochrona osób i mienia wymaga rozpoznania potencjalnych zagrożeń, jak też uwzględnia zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Z tego powodu przed przejęciem przez naszą firmę obiektu do ochrony podlega on wizji lokalnej i dokładnej analizie zagrożeń. Dysponowanie tymi danymi jest niezbędne dla sporządzenia wszechstronnego planu ochrony. Każdorazowo przygotowywany jest indywidualny plan ochrony, uwzględniający charakter i specyfikę pracy chronionego obiektu. W zależności od specyfiki obiektu, dobieramy pracowników. W każdym przypadku pracownicy kierowani do ochrony nowego obiektu przechodzą dodatkowe szkolenie.

W przypadku zagrożenia pracownicy ochrony wspomagani są załogą interwencyjną. Powiadomienie załogi następuje poprzez uruchomienie przycisku anty-napadowego zainstalowanego w systemie monitoringu.

REC

Monitoring

Najtańszym a jednocześnie szczególnie skutecznym środkiem zabezpieczenia mienia jest system monitoringu. Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego polega na przyjmowaniu przez Stację Monitorowania sygnałów. Sygnały przekazywane są drogą radiową lub telefoniczną.

Sygnały emitowane przez urządzenie nadawcze u klienta powodują natychmiastową interwencję załóg interwencyjnych.

Projektujemy i wykonujemy następujące systemy alarmowe:

 • całkowite zabezpieczenie obiektu systemem alarmowym,
 • systemy alarmowe osobiste,
 • telewizyjne systemy nadzoru,
 • systemy alarmowe napadowe, zabezpieczenia posesji ( bariery podczerwieni).


Wszystkie wykonane przez nas usługi są dostosowane do potrzeb kontrahenta, zawsze chętnie i bezpłatnie doradzamy, wyjaśniamy by zaproponować najskuteczniejszy system alarmowy.

Ekspertyzy i doradztwo

Zatrudnieni w naszej firmie eksperci są do państwa dyspozycji i udzielają bezpłatnych konsultacji w zakresie technik ochrony i sposobów zabezpieczania obiektów.
Każda umowa dotycząca usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego jest indywidualnie negocjowana ze Zleceniodawcą. Koszt usługi jest uzależniony od następujących czynników:

 • rodzaj obiektu,
 • lokalizacja obiektu,
 • czas trwania umowy na ochronę fizyczną lub techniczną obiektu,
 • wymagane kwalifikacje pracowników,
 • liczba zatrudnionych pracowników ochrony na danym obiekcie,
 • niezbędne do uruchomienia ochrony na obiekcie nakłady finansowe i rzeczowe
 • aktualny stan występujących zagrożeń na terenie obiektu.

Konwojowanie walorów pienieżnych

Konwój wykonywany jest każdorazowo przez pracownika ochrony wyposażonego w kamizelkę kuloodporną, środki łączności, uniform polowy. W zależności od wielkości przewożonych sum pieniężnych pracownicy ochrony są wyposażeni w broń palną. Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonych wartości przed rabunkiem, kradzieżą lub zniszczeniem. Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań.

Przy konwojowaniu wartości pieniężnych przestrzegamy podstawowych przepisów regulujących ochronę wartości pieniężnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858)

Zabezpieczanie imprez masowych

Specjalizujemy się również zabezpieczeniami imprez masowych jak i mniejszych Event. Wśród naszej kadry posiadamy specjalistami, którzy są  dedykowani do takich działań jak : kierownik ds. bezpieczeństwa, supervisor, ochrona VIP oraz na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić rozpoznanie pirotechniczne przy pomocy sprzętu specjalistycznego jak i psów tropiących ładunki pirotechniczne.

Nasza kadra sukcesywnie przechodzi szkolenia, aby podnosić swoje kwalifikacje oraz być na bieżąco z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Włodarzewska”
 • PTK CENTERTEL
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dom 82”
 • Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Stryjeńskich 17
 • Kombinat Budownictwa Ogólnego CENTRUM
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Srtyjeńskich”
 • Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości „Odkryta”
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Włodarzewska – Za Parkiem”
 • Zar-Trans Transport – Spedycja
 • ŻAK sp. z o.o.
 • JK Transport – Handel – Spedycja
 • Plastech
 • Seamless
 • Wspólnota Mieszkaniowa „Drawska”
 • Kir – Bud sp. z o.o.
 • Liga Obrony Kraju – Biuro Mazowieckie
 • Mazowiecka Agencja Celna
 • Zarząd Budynków Komunalnych „Włochy”
 • KTB Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych
 • WEST WARSAW
 • OSiR Huragan Wołomin
 • EBG PROJECT
 • ST. CONSTRUCTION
 • TREE KAPITAL Sp.z.o.o
 • W.S.M. OCHOTA
 • MSM NOWY DOM
 • MELIOREX Sp.z.o.o
 • PGNiG
 • ARTISSIMA DOM AUKCYJNY
 • WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE KSIĄŻKOWA
 • OGNISKO „WODNIK”
 • ENPKOM Sp.z.o.o
 • WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „TRZY WIEŻE”
 • WAMECO Sp.z.o.o
 • G POLAND
 • P.H.U. CLEAN WORLD
 • KLUB STRZELECKI „LEGIA”
 • EL-BUD WARSZAWA
 • FUNDACJA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
 • OSIEDLE MIESZKANIOWE „DERBY BIS”